Privacyverklaring

Privacyverklaring van C'bon gcvC’bon gcv is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

C’bon gcv
Zuidakkerlaan 32
B – 9041 Oostakker
+32 0495 14 07 09
https://c-bon.org

Christine Bonheure is de Functionaris voor Gegevensbescherming van C’bon gcv.

Privacyverklaring – Welke persoonsgegevens verwerken we?

C’bon gcv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

C’bon gcv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer > 7 jaar > Voor eventuele controle vennootschapsbelasting, wettelijke verplichting

We verwerken geen gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. We verwijderen deze informatie dan meteen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we persoonsgegevens?

C’bon gcv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen.

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om jouw betaling af te handelen

Delen van persoonsgegevens met derden

C’bon gcv verstrekt jouw persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We gebruiken deze cookies

Onze cookies zijn vooral lekker en niet schadevol

Onze cookies zijn vooral lekker en berokkenen zeker geen schade

C’bon gcv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy (Google Analytics). Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door C’bon gcv. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen.
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en je paspoortnummer zwart, ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar zeker binnen de vier weken.
 • C’bon gcv wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

C’bon gcv neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

%d bloggers liken dit: